SOSYAL YARDIM ÖN BAŞVURU FORMU
Ön Başvuru Süreci
1. Aşama: Online sisteme müracaat eden kişinin ön kaydı, sosyal yardım talebi olarak alınmış olur.
2. Aşama: Ön kayıt ile beyan edilen bilgilerin, ilgili Şube Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışma Görevlileri tarafından bakanlık sistemi üzerinden ve ilgili kamu kurumlarından araştırılması yapılır. Gerekirse ikamet adresinizde de inceleme gerçekleştirilir ve Sosyal İnceleme Raporunuz hazırlanır.
3. Aşama: Sosyal İnceleme Raporu, Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu’na sunulur. Sosyal Yardım Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde uygun bulunması halinde tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılır.

* Gerekli
KİŞİSEL BİLGİLER
UYARI:
18 yaşından büyükler başvurabilir. Nüfus Kayıt Sistemindeki adresiniz geçerli sayılacaktır. Aynı adresten sadece bir başvuru yapılabilir.
*
*
*
*
v
*
*
SOSYO-DEMOGRAFİK BİLGİLER
*
v
*
v
*
v
*
v